Studie herbestemming Bernadettekerk Maliskamp (gem. ’s-Hertogenbosch)

Door middel van dit plan probeert de stichting ‘Hoe nu verder met de Bernadettekerk’ de sloop van de aan de eredienst onttrokken kerk te voorkomen. Het herbestemmen van een kerk is tegenwoordig een meer voorkomende opgave. Niet iedere kerk leent zich daar even goed voor, evenals het feit dat niet iedere functie even geschikt is
om zijn intrek in een kerk te nemen. Maar in sommige gevallen gaat het één heel goed samen met het ander.
Het door impresariaten hogelijk gewaardeerde podium voor kleinkunst, het Koningstheater, stuitte in zijn zoektocht naar een nieuwe huisvesting op de in 1934 gebouwde kerk in Maliskamp. Onderzoek leerde dat de gevraagde ruimte in dit gebouw met een minimum aan bouwkundige ingrepen realiseerbaar is.
Twee nieuw te plaatsen wanden scheiden de kerk in drie gedeelten waardoor drie duidelijk gedefinieerde ruimten ontstaan.
Het schip met robuuste metselwerkbogen biedt ruimte aan een royale foyer welke voor meerdere doeleinden bruikbaar is. Voorzieningen zoals garderobe en toiletten zijn gesitueerd achter gebogen schermen van ca 3 m hoog. De vloeren op deze ‘barokke’ toevoeging vormen tezamen twee galerijen welke door middel van trappen ontsloten worden, wat de dynamiek van de ruimt ten goede komt.

Het hoger opgaande dwarsschip is een ideale plek voor de zaal van het Koningstheater met 240 stoelen. De ligging van de zaal ten opzichte van de foyer, de in de voormalige sacristie geplaatste kleedruimten en de mogelijkheden tot laden en lossen doen vermoeden dat de kerk in 1934 gemaakt is met deze functies in het achterhoofd.
De absis wordt via een portaal ontsloten en vormt met haar karakteristieke muurschilderingen een stilteruimte voor bezoekers van het nabijgelegen kerkhof.
Door enkele eenvoudige ingrepen ontstaat de kans op een nieuw leven voor deze kerk, waarvan met name het interieur de moeite van het behouden meer dan waard is. Of dit inderdaad zal gebeuren, is op het moment van schrijven onder andere afhankelijk van kerkelijke en gemeentelijke politiek, reden waarom een uitvoeringsdatum nog niet te geven is.

Over dit plan is een artikel in het Brabants Dagblad verschenen van 12 maart 2002. Zie publicaties