Restauratie / renovatie en aanpassing restaurant In Den Oude Herberghe, Rosmalen

De herberg is van het Kempische langgeveltype uit de 18e of vroeg 19e eeuw met ramen met kleine roedeverdeling en vensterluiken.

In verband met achterstallig onderhoud en een betere klimaat- en geluidbeheersing, zal dit Rijksmonument intergraal worden aangepakt. Hiervoor is door Wijnen Architectuur een plan van aanpak gemaakt.