Verbouwing Genneperhoeve Eindhoven

In overleg met de gebruikers en de gemeente wordt voor een gedeelte van dit gemeentelijk monument in vervangde nieuwbouw voorzien. Met aandacht voorde historische gegevenheden wordt de bruikbaarheid vergroot en sluit het woongedeelte beter aan bij het huidige gebruik.