Huize de Laak

Documentatie Restauratie Huize De Laak, Eindhoven (pdf 4.1Mb)Huize de Laak is in het begin van de twintigste eeuw gebouwd in opdracht van Anton Philips naar een ontwerp van J.W. Hanrath. De villa ligt in een oorspronkelijk door L. Springer ontworpen tuin waarin ook een koetshuis met stallen, een koetsierswoning en een orangerie zijn opgenomen. In samenwerking met De Twee Snoeken is voor het gehele complex, dat als geheel is aangewezen als rijksmonument, na een bouwtechnische opname een uitgebreid restauratieplan gemaakt.