Woonhuis Kempensbos, Sint-Anthonis

In het kader van de zogenaamde Ruimte voor Ruimte Regeling is een voormalig agrarisch gebied aan de ?rand van Sint-Anthonis herverkaveld in 35 percelen met een oppervlakte variŽrend tussen de 750 en 1250m2. De stedenbouwkundige randvoorwaarden lieten maar een beperkte goothoogte toe terwijl er wel een behoorlijk volume mocht worden gebouwd. Om te voorkomen dat het profiel van de kap te flauw zou worden is er voor gekozen om het huis samen te stellen uit twee ten opzichte van elkaar verschoven bouwmassaís. Deze verschuiving zorgt er voor dat zowel aan de voor als aan de achterzijde op een vanzelfsprekende wijze een terras kan ontstaan. Deze tweezijdige oriŽntatie met terrassen is ingegeven door de ligging van het perceel ten opzichte van de zon.

Het beeldkwaliteitplan refereert duidelijk aan de agrarische bestemming zoals die in de omgeving nog steeds aanwezig is en voorheen voor dit gebied ook gold. Dit is in de materiaalkeuze tot uiting gekomen, blauwgesmoorde dakpannen, roodbruin metselwerk en donkere houten potdekseldelen als gevelbekleding. Door de detaillering en de gevelindeling ontstaat toch voldoende abstractie waardoor het plan met beide benen in deze tijd wordt geplaatst.