Twee verenigingsgebouwen Sportpark de Gaard Waalwijk

Voor elk van de twee voetbalverenigingen, Neo’25 uit Sprang-Capelle en RWB uit Waalwijk, is een nieuw onderdak op sportpark de Gaard ontworpen. Gelegen bij de te ontwikkelen woonwijk op het voormalige landgoed Driessen, worden de stedenbouwkundige randvoorwaarden gekenmerkt door het historische slagenlandschap, met langgerekte kavels. Vanuit deze optiek is voor de bebouwing een smalle strook tussen de velden bestemd.

De diverse ruimten van de gebouwen, zoals kantines, kleedruimten, bergingen en tribunes, hebben zo hun specifiek ruimtelijke voorwaarden. Deze voorwaarden hebben samen met het historische en stedenbouwkundige gegeven van het slagenlandschap geleid tot gebouwen met een hoofdvorm welke gebaseerd is op de in de omgeving veel voorkomende veldschuren en kassen. Beide gebouwen bestaan uit drie aan elkaar geschakelde stroken met zadeldaken. Op deze wijze worden de gebouwen niet alleen verankerd in de historische en stedenbouwkundige situatie, maar kunnen tevens ruimten als kantines en tribunes, met een groter gewenste verdiepingshoogte, op een vanzelfsprekende manier geïntegreerd worden in het geheel. Alle ruimten krijgen zo letterlijk onderdak.

De uitgangspunten van beide verenigingen liepen op sommige onderdelen sterk uiteen. Zo zag Neo’25 veel voordeel in het bouwen over twee bouwlagen, terwijl RWB bij voorkeur het gehele programma op de begane grond zag gesitueerd en diende bij de één de afmeting van de kleedruimten 8 x 3 m en bij de ander 6 x 4 m te zijn.

Aangezien beide gebouwen zich op hetzelfde terrein en in elkaars verlengde bevinden, is gezocht naar een duidelijke verwantschap in vorm en afwerking. Door op deze wijze de gebouwen ‘samen te laten werken’, wordt tevens aansluiting gevonden bij de grote schaal en de uitgestrektheid van de voetbalvelden. De eerder genoemde verschillen in uitgangspunten stonden deze verwantschap schijnbaar in de weg. Dit probleem is opgelost door het markante profiel, dat zich met name in de kopgevels uitspreekt, bij beide te baseren op dezelfde maatvoering en dakhelling. De zo ontstane volumes zijn rood van kleur en lijken door dezelfde strengpers gevormd en worden in beide gevallen met paars-bezand metselwerk omhuld. Door onder andere de tribunes op verschillende wijze op te nemen, is het toch mogelijk gebleken de verschillende programma’s in deze gelijkwaardige volumes een plek te geven.

In verband met de zeer korte tijd tussen de opdrachtverstrekking in juni 2002 en de uiteindelijke ingebruikname medio 2003 en het krappe budget is gekozen voor het werken in bouwteamverband. De goede ervaring opgedaan bij de bouw van Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder in Waspik hebben dan ook geleid tot de samenstelling van een team met dezelfde opdrachtgever, aannemer en architect.

Over dit plan is het volgende artikel verschenen:
Brabants Dagblad 15 april 2004.
Zie publicaties