Bernadettekerk in Maliskamp lijkt gemaakt voor functie van theater

'Eigenlijk waren maar drie ingrepen nodig'

Dinsdag 12 maart 2002

Door Joost van Putten

Het Bossche Koningstheater krijgt mogelijk een nieuw onderkomen in de leegstaande Bernadettekerk van Maliskamp.

Hoe nu verder met de Bernadettekerk? Het is de even veelzeggende als lange naam van een stichting die al weer geruime tijd ijvert voor een passende bestemming voor de leegstaande parochiekerk in Maliskamp.

Dat vraagteken kan nog altijd niet weg. Zo rust er een erfdienstbaarheid op het kerkterrein die aangeeft dat de grond louter gebruikt mag worden voor min of meer religieuze doeleinden. Vandaar dat inmiddels een rechts-zaak loopt tussen het parochiebestuur dat, om de kerk af te kunnen stoten, graag de handen vrij heeft, en anderzijds een groep omwonenden die vasthoudt aan haar rechten.

Toch is er sinds vorige week ook 'een andere kant van het verhaal'. De stichting 'Hoe nu verder met de Bernadettekerk?' presenteerde toen een ambitieus plan voor een nieuwe kerkbestemming. Geestelijk vader is architect Miel Wijnen uit Den Bosch. Een uitvoerige schets laat zien dat Wijnen aan de oostkant van de kerk de sacrale sfeer van het gebouw nadrukkelijk in tact laat. De halfronde uitbouw van het priesterkoor krijgt er, met behoud van een muurschildering, de functie van stilteruimte. Wijnen: "Door ter hoogte van de naastgelegen begraafplaats een deur te plaatsen, leent de absis zich bij uitstek voor samenkomsten rond een uitvaart, vandaar."

Maar meest in het oog springt toch de bestemming die Wijnen geeft aan de ruimte die de dwarsbeuken van de kerk, via het middenschip, met elkaar verbindt. Daarmee zou plaats vrijkomen voor het Bossche Koningstheater dat binnen afzienbare tijd weg moet uit zijn onderkomen bij het Willem I-College. Een ruimte die aan de westkant van de Bernadettekerk aansluit op het theater, zou de functie van foyer kunnen krijgen.

Wijnen licht ook nog toe dat de voormalige sacristie prima aansluit op het theaterpodium en zich daarom leent voor ombouw tot kleedruimtes. "Globaal gaat het zelfs maar om drie ingrepen: een toegang maken tot de stilteruimte, muren plaatsen waardoor een theaterzaal kan ontstaan, en tot slot bij het theaterpodium een toegangsdeur maken voor het laden en lossen van decorstukken en dergelijke."
Zo biedt de theaterzaal met 240 plaatsen net die flinke ruimte waarover het Koningstheater nu niet kan beschikken. En de foyer is veel meer dan een plek van samenkomst. Langs zijwanden bieden bijna 3 meter hoge, wat Wijnen noemt 'dozen' - 'biechtstoelen' had wellicht ook gekund - ruimte voor horecavoorzeiningen, een garderobe, sanitair. Bovendien sluiten de plafonds van deze 'dozen' zodanig op elkaar aan dat bovengalerijen ontstaan. "Die lenen zich bijvoorbeeld voor exposities van de heemkundekring," kijkt de ontwerper vooruit.