Bureausamenstelling

Ir Miel Wijnen, architect
Dipl. Ing. Anja Beyer, architect
Ir Karin Nix, deskundige bouwbesluit, brandveiligheid en duurzaamheid
Ing. Janno Turlings, projectleider en bouwkundig medewerker


Wijnen Architectuur bv

voert zoveel mogelijk werkzaamheden van haalbaarheidsstudie tot directievoering en van stedenbouwkundig niveau tot het ontwerpen van meubilair binnen het bureau uit en beschikt derhalve over de kennis, materialen en eventuele programmatuur om o.a. de volgende werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren:

- Computermatig tekenwerk zowel 2D als 3D met behulp van ARKEY/ASD, Vectorworks en Cinema 4D.
- Het vervaardigen van maquettes.
- Bouwbesluittoetsen en berekeningen.
- Bestekverwerking volgens STABU-systematiek.
- Opzetten en controle financiŽle gegevens zoals stichtingskostenoverzicht, globale
  bouwkundige ramingen, overzichten meer- en minderwerk e.d. van onderzoeksfase t/m
  eindafrekeningen.
- Vervaardigen van planningen en deelplanningen.